Aktualności


W trosce o Państwa komfort przygotowaliśmy kilka ważnych informacji, które pomogą zaplanować pobyt w ośrodku Suchowianka Ski&Relax.

W razie wątpliwości zapraszamy do zapoznania się z regulaminem pobytu lub do kontaktu z nami:

 • Doba hotelowa trwa od 15:00 w dniu przyjazdu do 11:00 w dniu wyjazdu
 • Prosimy o potwierdzenie godziny przyjazdu
 • Zwierzęta nie są akceptowane
 • Akceptujemy płatności bezgotówkowe (karta płatnicza)

Regulamin pobytu

 • Pokój wynajmowany jest na doby.
 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 • Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe okazując aktualny dokument tożsamości wraz z fotografią. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości właściciel ma prawo odmówić zameldowania Gościa.
 • Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić właścicielowi do godz.10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc.
 • Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 • Nie wykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 • Osobom postronnym obiekt nie udziela informacji o danych osobowych Gości zameldowanych.
 • W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 • Osoby odwiedzające naszych gości mogą przebywać na terenie naszego obiektu do godz.21.00.
 • Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób. Właściciele obiektu mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 • Przed wyjazdem Goście zobowiązani są do zwrócenia pokoju w stanie niepogorszonym, oraz oddania kluczy
 • Za zgubienie kluczy pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
 • Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z ich winy.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest:
  –  używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Zakaz  nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
  – używanie otwartego ognia w pokojach, oraz na balkonie- palenie grilla
 • W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów(wyjątkiem jest balkon i zewnętrzne miejsca do tego przeznaczone)- koszt dearomatyzacji pokoju wynosi 300 zł
 • W obiekcie zabronione jest:
  – wynoszenie żywności oraz zastawy stołowej poza jadalnię bez zgody personelu,
  – poruszanie się w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenia sprzętu narciarskiego do pokoju- obiekt dysponuje narciarnią, gdzie można  przechować i suszyć sprzęt narciarski,
  – wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
 • W trosce o wysoki poziom utrzymania czystości w naszym obiekcie oraz dbałość o środowisko będziemy wdzięczni za:
  – dbałość o czystość po przygotowaniu posiłków w ogólnodostępnym aneksie kuchennym
  – pozostawianie obuwia na wycieraczkach przed pokojem
  – segregację śmieci (na zewnątrz znajdują się oznakowane pojemniki)
 • W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich właścicielowi, co umożliwi natychmiastową reakcję.
 • Prosimy o dokładne zamykanie okien i drzwi balkonowych na czas Państwa nieobecności w obiekcie, gdyż nagły wiatr mógłby je uszkodzić.
 • Prosimy o nie pozostawianie włączonych lokówek, prostownic, ładowarek, telewizora itp. podczas Państwa nieobecności w pokoju. 
 • Pobyt ze zwierzętami nie jest możliwy
 • Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależne, np:
  – przerwy w dostawie prądu lub wody
  – uszkodzenia urządzeń elektronicznych należących do Gości podłączonych do prądu podczas burzy,  lub w skutek nagłej zmiany napięcia elektrycznego.
 • Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony samochód, oraz znajdujące się w nim rzeczy.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt za pośrednictwem kuriera. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty znalezione będą przechowywane przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 • Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz uregulowania należności za wykorzystane usługi.

Warunki rezerwacji:

W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości wartości pierwszej doby hotelowej w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji, (lub 100% wpłaty jeśli wybrano ofertę bezzwrotną). Zadatek nie podlega zwrotowi. Brak wpłaty zadatku w powyższym terminie skutkuje automatyczną anulacją rezerwacji.

W przypadku rezygnacji z pobytu do 14 dni przed przyjazdem, wpłaconą kwotę będzie można wykorzystać na dowolną rezerwację w innym terminie do 6 miesięcy (w miarę dostępności miejsc, według aktualnego cennika) od daty zgłoszenia tego faktu.

W przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni przed przyjazdem bez uzasadnionej przyczyny wpłacony zadatek nie podlega przeniesieniu na pobyt w innym terminie.

Nie pojawienie się Gościa w obiekcie w dniu przyjazdu do godz. 24:00, oraz brak informacji o przyjeździe po tej godzinie, skutkować będzie uznaniem rezerwacji jako “niedojazd”, a pokój zostanie udostępniony do sprzedaży.

Życzymy miłego pobytu


Informacja związku z pandemią COVID-19.

Informujemy, że ośrodek Suchowianka Ski&Relax jest czynny. Cały czas przyjmujemy nowe rezerwacje. 
Na naszej stronie Suchowianka Ski&Relax możesz przejrzeć dostępne oferty i dokonać rezerwacji.
Wszystkie dostępne tam pakiety są na bieżąco aktualizowane.

Jeśli chcesz nas odwiedzić, nie obawiaj się do nas przyjechać.
Zastosowaliśmy wiele procedur aby zadbać o Twoje bezpieczeństwo.
Prosimy o zapoznanie się z naszymi działaniami:

 • Twój pokój będzie dokładnie zdezynfekowany zanim zostanie Ci przekazany
 • W miejscach ogólnodostępnych znajdziesz dozownik z płynem dezynfekującym do rąk
 • Ze względu na zagrożenie związane z Covid-19 pobyt osób nie zakwaterowanych w obiekcie jest niemożliwy.

Polecamy śledzić informacje na stronie gov.pl w celu uniknięcia nieprawdziwych informacji.
Jeśli obserwujesz u siebie niepokojące objawy (takie jak wysoka gorączka, kaszel i duszności), to skontaktuj się z infolinią NFZ 800 190 590, lub skorzystaj z wyszukiwarki szpitala zakaźnego lub placówki GIS https://gis.gov.pl/mapa/

 

Polityka prywatności i stosowania plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Suchowianka.pl (dalej: Serwis)

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest firma: Suchowianka Ski&Relax Beata Bafia ul. Środkowa 33 a
34-405 Białka Tatrzańska wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 736-168-17-81 (dalej: Administrator).

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
-przetwarzane zgodnie z prawem;
-zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
-merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
-przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
– imię i nazwisko
– adres e-mail
– numer telefonu

Dane osobowe użytkowników serwisu Suchowianka.pl nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.

W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres info@suchowianka.pl

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
-poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
-poprzez gromadzenie plików “cookies”

Przy pierwszej wizycie na stronie Suchowianka.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
-sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
-stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały. 

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami.
Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje o nowościach i ofertach specjalnych.

Kontakt:

Zapytaj o wolny termin...